932 40 659karen@zanti.no

Kurs i stressmestring

De fleste av oss har opplevd følelsen av stress. Måten vi reagerer på belastninger på spiller en viktig rolle for vår evne til å overleve, for vår utvikling og for vår aldring. Stress er både positivt og negativt, det er intensiteten, kvaliteten og varigheten av stresset og stressreaksjonene som avgjør om stress oppleves som positivt eller negativt.

Nyere forskning har vist at stressbelastninger kan bidra til både psykiske og fysiske sykdommer. Det er ofte enkle verktøy som skal til for en betydelig reduksjon i stresset og hvordan stresset oppleves på kroppen. Det å bli klar over hvordan vi møter ulike situasjoner og hvordan vi velger å forholde oss til dem, er svært verdifull kunnskap. 

Kollien Nygaard tilbyr kurs i stressmestring der deltagerne vil lære mindfulnessteknikker, enkle yogaøvelser og der de underveis i kurset vil bli kjent med sin egen måte å håndtere stress på og hvordan denne måten kan forbedres. Kursene går over åtte ganger slik at alle stressmestringsøvelsene skal bli godt integrert og lært i løpet av kurset. 

Neste stressmestringskurs

 

Oppstart 29. august 2017

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

 

Kontakt

 

Dette kurset kan tilpasses bedrifter der stressnivået kan være høyt og der det vil være sykdomsreduserende at arbeidstakerne preventivt lærer stressmestring.