932 40 659karen@zanti.no

Familieterapi

I familieterapi er relasjoner og kommunikasjon i familie og nettverk det sentrale. Dette gjelder også familier der foreldrene ikke bor sammen. Vi ønsker å arbeide med hvordan dere har det sammen, hvordan dere gjensidig påvirker hverandre og hvordan dere kan hente frem styrke og ressurser. Vi tenker at foreldre og viktige andre er helt sentrale for å hjelpe hele familien til å få en bedre hverdag. 

Vårt hovedfokus er at en trygg og god barndom er det beste utgangspunktet for et godt voksenliv.  

I familieterapi kan familien sammen få hjelp til å sortere tanker, snakke sammen og bli bedre rustet til å møte utfordringer. Noen ganger oppleves forhold innad i familien som så vanskelige at man ikke finner en farbar vei videre. Det er situasjoner hvor flere av familiemedlemmene opplever samhandling som så vanskelig at det går utover familiemedlemmenes overskudd, selvfølelse og helse. Andre ganger kan familier komme i uforutsette og vanskelige situasjoner som de ikke er forbedret på å håndtere. 

Vanlige eksempler på hvorfor familier velger å komme til oss for familieterapi er:

  • Endringene som foregår i det man får tenåring i huset
  • Hjelp til å trives bedre generelt
  • Hjelp til å kommunisere bedre sammen
  • Samarbeide bedre om praktiske oppgaver i huset
  • Arveoppgjørskonflikter
  • Hjelp når alvorlig sykdom rammer
  • Etter dødsfall
  • Ved skilsmisser, traumer eller livskriser