932 40 659karen@zanti.no

Mindfullt lederskap

Mindfull ledelse handler om at du som leder klarer å holde hodet kaldt og hjertet varmt i en hektisk hverdag ofte med mye kompleksitet og høyt tempo.

Ny neurologisk forskning viser at ledere som er nærværende i sin lederstil er i stand til å treffe de riktige og bærekraftige beslutningene, og oppnår gode resultater over tid. Det som er avgjørende er at du som leder har et ndre lederskap, en bevisst selvledelse hvor "hodet og hjertet" spiller på lag, at du er bevisst her og nå, og slik oppnår du en optimal mental tilstand som er fundamentet i Mindfull ledelse.

 

Ledere som utøver Mindfull ledelse kjennetegnes ved at de:

 • Er bevisste i sin rolle som leder og går foran om et godt eksempel
 • Er uselviske og setter bedriften og medarbeidere foran seg selv
 • Er trygge på seg selv som menneske og leder
 • Er nærværende og fullt tilstede
 • Er bevisste på å bruke tid til selvrefleksjon, egenutvikling og nytenkning
 • Er bevisste på at verden hele tiden er i forandring og aksepterer dette
 • Er ydmyke, tør å vise svakheter gjennom kontinuerlig evaluering og en åpen tilbakemeldingskultur

 

Gjennom kurset i Mindfull ledelse vil du oppnå:

 • Å forbedre dine prestasjoner ved bevisst tilstedeværelse
 • Å mestre stress og ha større grad av selvledelse
 • Å holde fokus og konsentrasjon
 • Å opprettholde energibalansen og fylle på batteriene
 • Å ha bedre balanse mellom jobb og privatliv
 • Å takle uforutsigbarheter og krevende oppgaver
 • Å ta ledelsen i eget liv og sette egne grenser
 • Å utvikle kommunikasjon og relasjonsferdigheter

 

Kurset i Mindfull ledelse er svært godt egnet for ledelsesgrupper i samme bedrift eller organisasjon som ønsker fokus på tilstedeværelse, bevisste ledere og gode relasjoner. Kurset vil spesialtilpasses bedriften det holdes for slik at dere vil få størst mulig utbytte av det. 

 

Kontakt for mer informasjon