932 40 659karen@zanti.no

Kurs i MBCT-Mindfulness

Alle mennesker har perioder i livet der de opplever stress, vanskeligheter og belastninger. Det nedsetter gleden og overskuddet og gir anledning til unngåelse eller følelsen av å ha stagnert. Gjennom økt nærvær og villighet til å akseptere livet som det er, vil den måten vi forholder oss til og håndterer vanskeligheter kunne endres slik at den totale belastningen reduseres. 

Gjennom kurs i mindfulness vil du lære mindfulness miditasjon, enkle yogaøvelser og refleksjonsøvelser som vil øke din oppmerksomhet i hverdagen. Du vil legge mer merke til de positive tingene i livet ditt, sette mer pris på hverdagens små gleder og lære ditt eget tankemønster bedre å kjenne. 

Neste mindfulnesskurs

 

Oppstart 29. august 2017

Ta kontakt dersom dere har spørsmål. 

Artikkel fra Psykologisk.no om Mindfulness: Hva er Mindfulness?

 

Kontakt