932 40 659karen@zanti.no
  • Dagens Næringsliv april 2014 - Direktøren for det fæle +

    Dagens Næringsliv april 2014 - Direktøren for det fæle Hvordan påvirker det ledere å gjennomføre nedbemanninger? Read More
  • 1